Kazerne

Inkom


Bureau officieren

Kleedkamer


Leslokaal / Vergaderlokaal / Eetzaal


Onderhoud perslucht

Laarzenwas


Bureau administratie


Werkbureel BPA / Preventionisten / V.I.P.

Wasplaats / Douches

Keuken

Reinigen gecontamineerde kledij / gaspakken

Slangenwas

Oefenkoer